Magento Commerce

Mạnh Trần Co.,LtdCấu tạo Solar cell

Cấu tạo của cell bao gồm:1 lớp kính hoặc film có thể dẫn điện (FTO: fluorine doped tin oxide film/conductive glass) tiếp theo là lớp TiO2, lớp chất nhuộm dye (chứa ruthenium), lớp chất điện phân (iodide/triiodide), một lớp gọi là counter electrode bằng bạch kim Pt hoặt graphite, và lớp cuối cùng cũng là FTO/glass

 Nguyên lý hoạt động

Cấu tạo của cell bao gồm:1 lớp kính hoặc film có thể dẫn điện (FTO: fluorine doped tin oxide film/conductive glass) tiếp theo là lớp TiO2, lớp chất nhuộm dye (chứa ruthenium), lớp chất điện phân (iodide/triiodide), một lớp gọi là counter electrode bằng bạch kim Pt hoặt graphite, và lớp cuối cùng cũng là FTO/glassTrích:

In a three-electrode cell, a counter electrode, also called an auxiliary electrode, is used only to make a connection to the electrolyte so that a current can be applied to the working electrode. The counter electrode is usually made of an inert material, such as a noble metal or graphite, to keep it from dissolving.

- Khi ánh sáng chiếu vào electron ở lớp nhuộm dye được giải phóng.

- Electron được TiO2 hấp thụ và chuyển vào lớp kính/FTO

- Electron sẽ chạy qua tải tạo thành dòng điện và trở về lớp counter electrode

- Tại counter electrode xảy ra quá trình trao đổi electron của chất điện phân

+ tại lớp counter electrode

+ tại lớp nhuộm